ПРО ЕНЕРГО

ПРО ЕНЕРГО ДОО Битола, e реномирана компанија во областа на енергетиката, основана во 2016г. , опфаќајки ги услугите за  проектирање, изведба и надзор на електрични, индустриски и електроенергетски инсталации, проектирање и изведба  на електроенергетски објекти (трафостаници, водови и постројки), мерење и испитување на постоечки инсталации и заземјувачки системи на секаков тип на објекти. Компанијата располага со современо обучен  менаџерски тим и кадар со висок степен на стручност и интегритет, квалитетен инженерски тим како и добро обучени и искусни извршители со соодветни квалификации.  Нашата позиција  на пазарот ја оправдуваме со константно и континуирано подобрување и усовршување на квалитетот на услугите кои ги нудиме, пред се со набавката на квалитетна опрема за работа и следење на светските трендови во оваа област,што за компанијата резултира со сопствен возен и машински парк.

01.

Визија

ПРО ЕНЕРГО ДОО нуди најдобри услуги за нашите клиенти и инвеститори, тоа го остваруваме со оптимални и .....

02.

Мисија

ПРО ЕНЕРГО Доо  посветува посебно внимание кон компаниите и инвеститорите  кои веќе ја укажале нивната доверба....

03.

Човечки ресурси

Про Енерго Доо располага со современо обучен  менаџерски тим и кадар со висок степен на стручност и интегритет...

Услуги

•    Проектирање и изведба на електрични инсталации,
•    Проектирање и изведба на индустриски инсталации,
•    Проектирње и изведба на електроенергетски инсталации,
•    Проектирање и изведба на противпожарни инсталации,
•    Проектирање и изведба на компјутерски инсталациии,
•    Проектирање и изведба на електроенергетски објекти ( трафостаници, водови и постројки)
•    Мерење и испитување на постоечки инсталации и заземјувачки системи.

Ул. Стив Наумов бр. 72  Битола, Македонија | +389 78 213 121 | info@proenergo.mk

Designed & Developed 2018 Elkom Group | web design | hosting solutions | www.elco.eu.mk